Korona kaataa harrastajateattereita ja vie töitä lähes 1500 ammattilaiselta

Työväen Näyttämöiden liitto ry (TNL), Suomen Harrastajateatteriliitto ry (SHT) ja Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU) arvioivat huhtikuussa 2021 tehtyjen jäsenkyselyiden pohjalta harrastajateattereiden menettävän tänä vuonna lipputulojaan vähintään 4,7 miljoonaa euroa koronaviruspandemian vuoksi. Menetys heijastuu suoraan teattereiden toimintaan ja kykyyn työllistää teatterialan ammattilaisia.

Vuonna 2019 harrastajateatterit palkkasivat 1480 teatterialan ammattilaista. Teatteriammattilaisia palkattiin työskentelemään yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Vuoden 2020 aikana summa putosi puoleen eli 1,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 pudotus on huomattavasti tätäkin suurempi.

Jäsenkyselystä ilmenee, että harrastajateatterit ovat teatterialalla suuri työllistäjä, joka ei saa yhteiskunnallista tukea. Mikäli harrastajateatterit eivät saa koronakompensaatioina taloudellista tukea toimintansa jatkumisen turvaamiseksi, myös freelancekentälle koituu miljoonien eurojen menetyksiä. Harrastaja- ja ammattiteatterikenttä kulkevat käsi kädessä, molemmat tarvitsevat tukea selviytyäkseen.

Harrastajateatterit kautta maan tarjoavat mahdollisuuden päästä teatterin pariin kaiken ikäisille. Niiden skaala on laaja, ja siihen sisältyy muun muassa taiteellisia, sosiaalisia, terapeuttisia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia. Harrastajateatterilla on erityistä merkitystä myös alueiden kehittämisessä ja alueellisen tasapainon saavuttamisessa. Teatterin harrastamiseen vuonna 2019 osallistui noin 21 000 aktiivista toimijaa.

Suomessa on tällä hetkellä enemmän korkeasti koulutettuja teatteritaiteen ammattilaisia kuin koskaan. Heidän työllistäjänään harrastajateatterikenttä on merkittävä. Tätä toimintaa ei toteuteta vain vapaaehtoispohjalta, ala on myös teatteriammattilaisten, kuten ohjaajien ja lavastajien, tärkeä työllistäjä. Jos harrastajateatterit jäävät ilman valtion tukia, vaikutukset ulottuvat näkyvästi myös teatterialan ammattilaisiin.

Harrastajateatterit eivät ole saaneet koronatukea tähän mennessä lainkaan ja ovat suurissa vaikeuksissa. Harrastajateatterikenttä tarvitsee kiireellisesti tukitoimenpiteitä.

Jäsenkyselyiden tulosten ja kentällä käytyjen keskustelujen valossa me allekirjoittaneet tunnemme suurta huolta suomalaisen harrastajateatterin tilasta ja kehityksestä.

Sanna Saarela, toiminnanjohtaja, Suomen Harrastajateatteriliitto

Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja, Työväen Näyttämöiden liitto

Sebastian Gripenberg, toiminnanjohtaja, Finlands Svenska Ungdomsförbund

Coronapandemin ödelägger amatörteatrarna och har berövat 1500 teaterproffs jobbet

Suomen Harrastajateatteriliitto ry (SHT), Työväen Näyttämöiden liitto ry (TNL) och Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU) bedömer på basis av medlemsförfrågningar som har genomförts i april 2021 att amatörteatrarna i år förlorar biljettintäkter om åtminstone 4,7 miljoner euro på grund av coronapandemin. Intäktsbortfallet återspeglar sig direkt på teatrarnas verksamhet och möjligheter att sysselsätta teaterproffs.

År 2019 sysselsatte amatörteatrarna 1480 proffs inom teaterbranschen. Den sammanlagda lönesumman var 3,8 miljoner euro. Under 2020 föll den här summan till hälften eller 1,7 miljoner euro. År 2021 kommer sänkningen att vara betydligt större.

Medlemsförfrågningarna visar att amatörteatrarna har en betydande sysselsättande effekt inom teatervärlden, som dock inte erhåller något samhälleligt stöd. Ifall amatörteatrarna inte kompenseras för det ekonomiska bortfall som coronapandemin har lett till drabbas också teatervärldens frilansare av förluster på flera miljoner euro. Amatör- och proffsteatrarna går hand i hand, båda behöver stöd för att överleva.

Amatörteatrarna i hela landet erbjuder möjligheter till teaterupplevelser för alla åldrar. Deras skala är bred och inkluderar bland annat konstnärliga, sociala, terapeutiska och samhörighets- dimensioner. Amatörteatrarna har en särskild inverkan på regional utveckling och på balans mellan olika regioner. År 2019 deltog ungefär 21000 personer i amatörteatrarnas verksamhet.

Det finns för tillfället fler högt utbildade teaterproffs i Finland än någonsin. Amatörteatrarna spelar en viktig roll som sysselsättare för de här proffsen. Amatörteatrarna fungerar inte enbart på frivillig basis. Sektorn är en viktig sysselsättare för proffs, såsom regissörer och scenografer. Ifall amatörteatrarna lämnas utan statligt stöd kommer effekterna även att vara förödande för teatervärldens proffs.

Amatörteatrarna har hittills inte erhållit något coronastöd överhuvudtaget och befinner sig i stora svårigheter. Amatörteaterfältet behöver omedelbara stödåtgärder.

Våra färska medlemsförfrågningar och de diskussioner vi fört med de teatrar vi representerar gör att vi undertecknade känner en stor oro för de finländska amatörteatrarnas nuläge och framtid.

Sanna Saarela, toiminnanjohtaja, Suomen Harrastajateatteriliitto

Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja, Työväen Näyttämöiden liitto

Sebastian Gripenberg, toiminnanjohtaja, Finlands Svenska Ungdomsförbund

Leave a Reply

Your email address will not be published.