Kurssituki jäsenteattereille

Jäsenteattereiden on mahdollista hakea tukea TNL:stä teattereissa toteutettaviin koulutuksiin.

Myös ammattiohjaajan ohjaamat produktiot, toisin sanoen esitysten harjoituskaudet, katsotaan näyttelijäntyön koulutukseksi.

Kurssituen myöntämisen ehdot ovat seuraavat:

  • Koulutettavina on vähintään kymmenen yli 15-vuotiasta henkilöä (produktion teknistä henkilökuntaa ei voi laskea mukaan osallistujiin)
  • Kurssituen suuruus on 25 €/oppitunti
  • Yhdelle teatterille myönnettävä tuki on enintään 100 oppituntia kalenterivuoden aikana
  • Kurssin / koulutusproduktion kuluista korvataan enintään 50 %
  • Hyväksyttäviä kuluja ovat kaikki suoraan kurssin järjestämiseen liittyvät kulut.

Kurssitukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella osoitteeseen kurssit@tnl.fi.
Hakemuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus koulutuksesta, opetustuntisuunnitelma, perustiedot kouluttajasta/ohjaajasta sekä arvioitu koulutettavien määrä.

Lisätietoja

TNL_avustusopas

Mikko Väänänen
050 594 6074