Projektiavustukset

TNL:n projektiavustushaku on kaksi kertaa vuodessa. Seuraavien avustusten hakuaika on keväällä 2019.
Projektiavustusta voi hakea nyt ensi-iltoihin ajalla 1.7.–30.12.2019. Haku päättyy 30. huhtikuun 2019.

Tässä haussa voivat olla mukana ne teatterit, joille on myönnetty avustus viimeksi syksyllä 2016 tai sitä aiemmin. Toisin päin: ne teatterit, jotka ovat saaneet avustuksen keväällä 2017  tai sitä myöhemmin eivät voi hakea avustusta tässä haussa.

 

Projektiavustusten yleiset jakoperusteet

  • teatteri on Työväen Näyttämöiden Liiton jäsenteatteri
  • hakemus toimitetaan TNL:oon määräaikaan mennessä
  • jäsenmaksut on maksettu
  • teatteri ei ole saanut TNL:n avustusta kahteen vuoteen. Aiemmin TNL:n avustusta saaneille tarkennukseksi: uutta avustusta voi hakea sitten, kun edellisen TNL:n projektiavustuksen myöntöpäivästä on kulunut kaksi vuotta. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti harrastajateattereille taiteelliseen työhön, esimerkiksi ohjaajan palkkioon ja tuotantokustannuksiin.

Huom.

TNL:n projektiavustukset vuodelle 2019 jaetaan ensisijaisesti esityksille, joissa käsitellään työtä tai työntekemistä, historiallisesti tai nykyajassa. Teksti voi olla uusi tai vanha. Esityksiä tai niiden osia valitaan mahdollisesti TNL:n 100-vuotisjuhliin keväällä 2020.

Täytä hakemus


ammatti-harrastajaohjaaja


kevätsyksy