TNL 100

Työväen Näyttämöiden liitto r.y. täytti 100 vuotta vuonna 2020.
Järjestö ei juhlinut pelkkää instituution merkkipäivää, vaan katsoi koko suomalaisen työväenteatteritoiminnan sisältöä historiallisesta ja tämän päivän sekä tulevaisuuden näkökulmasta.

JUHLAVUODEN SISÄLTÖ

Näyttely Teatterimuseossa ja Werstaassa

Kurssi- ja esityskokonaisuus Teak/Näty/HY/TTT: 2020-luvun työväenteatteri

Seminaari: Kansanteatteri ja työväenteatteri tänään 16.3.2020

Kirja: Parempi ihminen, parempi maailma – suomalaisen työväenteatterin päättymätön tarina

100-vuotisiltamat 25.4.2020 Helsingin työväentalossa peruuntuivat koronapandemian vuoksi ja liittoa juhlistettiin Kotkassa syksyllä 2021.