Muistitietokeruu

Onko sinulla harrastajateatteritoimintaan liittyviä muistoja, valokuvia tai muita dokumentteja?
Oletko valmis luovuttamaan ne arkistolle tai tutkimuskäyttöön?

Työväen Näyttämöiden Liitto täyttää 100 vuotta vuonna 2020. TNL ja Työväen Arkisto järjestävät vuonna 2018 keruun, jonka tarkoituksena on saada talteen tietoa, muistoja ja kokemuksia harrastajateatteritoiminnasta.

 

TNL 100 – Työväen arkiston muistitietokeruu

Tiedonkeruu tapahtuu kahdella tavalla. TNL:n jäsenteattereille lähetetään erillinen kysely, joka koskee teatterin toimintaa. Kaikille teatterinharrastajille tarkoitetussa avoimessa muistitietokeruussa kartoitetaan henkilökohtaisia kokemuksia teatteritoiminnasta.

 

Tietoja työväenteatterin satavuotishistoriaan

TNL:n satavuotisjuhlien yhteydessä keväällä 2020 julkistetaan Mikko-Olavi Seppälän teos suomalaisen työväenteatterin historiasta. Nyt tehtävä aineiston ja muistojen keruu hyödyntävät tutkimusta.

– Teatteritoiminnan varhaisvaiheet on varsin hyvin kartoitettu, mutta viime vuosikymmenten osalta tiedot ovat hajallaan, toteaa Seppälä.

– Teatteritoiminnan kaikki jäänteet ovat arvokkaita: asiakirjat, historiikit, valokuvat, käsiohjelmat, lehtileikkeet, päiväkirjat, haastattelut ja kerrotut muistot.

Viimeksi teatterimuistojen keruu toteutettiin vuonna 1977.

Suomella on vahva teatterimaan maine. Teattereita, katsojia ja harrastajia on paljon. Itse asiassa suomalainen työväenteatteri ja laajemmin harrastajateatteri on herättänyt jo yli sadan vuoden ajan huomiota poikkeuksellisen laajamittaisena, organisoituneena ja vitaalina, paikallisyhteisöjä lujittavana ja ammattiteatteria haastavana omaehtoisena itsekasvatus- ja esitystoimintana. Suomalainen työväenteatteri oli leimallisesti harrastajateatteritoimintaa, joka kasvoi paikallisyhteisöissä työväenjärjestöjen sisällä ja jolla pitkään oli tärkeä rooli myös ammattimaisella teatterikentällä.

 

Nyt tehtävä keruu antaa eväitä harrastajateatterikentän nykytilanteen tutkimiseen. Vastaajia pyydetään kertomaan teatteriryhmästään ja omasta toiminnastaan siinä. Millaista on ryhmän vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa. Entä yleisösuhde ja ryhmän sisäinen vuorovaikutus? Mitä teatteri antaa henkilökohtaisella tasolla? Edelleen tiedustellaan, miten teatterin harrastaminen limittyy arkeen ja sen rooleihin.

Kysely selvittää harrastajateattereiden toiminnan puitteita ja ominaispiirteitä sekä niiden suhdetta yleisöön, muihin organisaatioihin ja yhteisöihin.

Teatterinharrastajilta etsitään vastauksia muun muassa siihen, missä teatterin ja näyttelemisen mielekkyys piilee ja millaisia muotoja 2000-luvun harrastajateatterilla on.

 

Muistitietokeruun internetsivuilla teatterimuistot.fi on lisätietoja keruusta ja vastauslomake.

Kuulutko harrastajateatteriin tai oletko aikaisemmin kuulunut sellaiseen?

Onko sinulla harrastajateatteritoimintaan liittyviä muistoja, valokuvia tai muita dokumentteja?

Oletko valmis luovuttamaan ne arkistolle tai tutkimuskäyttöön?

 

Vastausohjeet

Kirjoita omalla tyylilläsi ja kielelläsi. Voit osallistua omalla nimellä tai nimimerkillä.

Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämääsi aineistoa voidaan käyttää työväenteatterien historiassa, ja se arkistoidaan vapaaseen tutkimuskäyttöön Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmiin.

Ilmoita erikseen, jos haluat kirjoitustasi käsiteltävän vain nimimerkillä.

Keruun aihealueet ja kysymykset löytyvät internetsivulta teatterimuistot.fi

Lähetä kirjoituksesi 30.06.2018 mennessä.

 

Voit vastata

  • Vastauslomakkeella keruusivustolla
  • sähköpostitse osoitteeseen: tmt@tyark.fi
  • postitse osoitteeseen Työväen muistitietotoimikunta, Sörnäisten rantatie 25, 00560 Helsinki (kuoreen tunnus ”Teatterilaisten muistot”)

Keruuseen osallistuneiden kesken arvotaan kolme 50 euron arvoista Restelin ravintolalahjakorttia.

 

Keruun vastuuhenkilöt

Teatteritieteen dosentti Mikko-Olavi Seppälä

Työväen muistitietotoimikunnan sihteeri Pete Pesonen, puh. 09-7743 1170