TNL ry:n ja SHT ry:n kannanotto budjettileikkauksiin

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala leikkaa 43 miljoonaa euroa taiteesta ja kulttuurista, liikunnasta ja urheilusta, nuorisotyöstä sekä tieteestä. Hallitus on nyt linjannut leikkausten tarkemmasta kohdentamisesta. Veikkauksen tuottojen laskun vajaan kompensoinnin takia rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettuja taide- ja kulttuurialoja uhkaa 18,4 milj. euron leikkaus ensi vuoden budjetissa.

Taide- ja kulttuuriala on yksi pahimmin koronakriisistä kärsineistä aloista ja toiminta on ollut 1,5 vuotta lähes kokonaan estetty rajoitusten vuoksi. On täysin kohtuutonta, että koronan lyömää kenttää lyödään nyt vielä perusrahoituksen leikkauksilla.

Järjestökentän leikkausprosentiksi on ehdotettu 15 %. Suomen Harrastajateatteriliitto ry (SHT) ja Työväen Näyttämöiden liitto ry (TNL) kokevat leikkaukset täysin kohtuuttomina ja niistä aiheutuvat seuraukset peruuttamattomina. Järjestöjen toiminta rampautuu ja seuraukset ovat kohtalokkaita koko teatterikentälle.

Vuonna 2019 harrastajateatterit palkkasivat 1480 teatterialan ammattilaista koko maassa, myös kasvukeskusten ulkopuolella, jossa ammattiteatterit eivät toimi. Teatteriammattilaisia palkattiin työskentelemään yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Pandemian aikana summa putosi rajusti. Suunniteltujen leikkauksien seurauksena alalla tulisi olemaan entistä vähemmän palkattua työvoimaa. Harrastajateatterit ovat teatterialalla suuri työllistäjä, joka ei saa yhteiskunnallista tukea. Tästä syystä järjestöjen rooli työnantajana ja työllistämisen tukijana on korvaamaton.

Suomella ei ole varaa leikata koronan ja rajoitusten kurittamalta alaltamme. Taide- ja kulttuurialat tarvitsisivat lisärahoitusta kriisistä selviämiseen, mutta vähintään nykyinen tukitaso on jatkossa ehdottomasti säilytettävä. Vaadimme, että hallitus ja eduskunta peruvat nyt alaa uhkaavan 18,4 miljoonan euron leikkauksen osana syksyn budjettikäsittelyä.

Suomen Harrastajateatteriliiton ja Työväen Näyttämöiden liiton hallitusten puolesta,

Sanna Saarela, toiminnanjohtaja, Suomen Harrastajateatteriliitto

Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja, Työväen Näyttämöiden liitto