TNL

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien yhteinen järjestö, joka reagoi nopeasti taloudellisissa ja rakenteellisissa muutoksissa olevan teatterikentän tarpeisiin. TNL toimii vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentajana teatterin harrastajien ja ammattilaisten välillä, keskittää toimintaansa yhä vahvemmin lapsiin ja nuoriin, järjestää kaikenikäisille tasokasta koulutusta sekä toteuttaa alan kehittymistä tukevia, laadukkaita tapahtumia.

TNL:n strategia 2016-18

tnl.fi