Pauliina Feodoroff: Siirtomaakansakunta

Pauliina Feodoroff: Siirtomaakansakunta

Pauliina Feodoroff kirjoitti teoksestaan Co2lonialNATION (2017) uuden, Nuorelle Näyttämölle ja nuorille esiintyjille suunnatun näytelmän. Näytelmä nostaa esiin saamelaisten kokemat valtakulttuuriin sulauttamisen, assimilaation, ajat. Näytelmä kysyy miten kertoa meidän tarinamme niille, jotka eivät ole kokeneet samaa? Miten kertoa muille se millaista on olla me?

Näytelmä on monikielinen.
Lue näytelmä linkistä: Siirtomaakansakunta

Share