Haku alkaa 1.3.2023

Kannustamme kaikkia nuorten teatteriryhmiä hakemaan mukaan Nuori Näyttämö -hankkeeseen näiden ammattiteattereiden alueilta: Suomen Kansallisteatteri, Helsingin, Lappeenrannan ja Seinäjoen kaupunginteatterit sekä Tampereen ja Rovaniemen Teatteri.

Nuori Näyttämö -hankkeeseen on kirjoitettu kolme uutta, erittäin kiinnostavaa näytelmää 13-19-vuotiaiden nuorten esitettäväksi. Kirjailijoina ovat Arda Yildirim, Pauliina Feodoroff ja Marko Järvikallas.
Lisäksi on käännetty yksi näytelmäteksti – Christoffer Mellgrenin Att dela en kaka, eli Kakkua jaettavaksi  (suomennos Sinna Virtanen). Kukin ryhmä esittää yhden näistä uusista näytelmistä.

Ainoastaan hankkeen käytössä olevat näytelmät löydät 1.3. täältä: Näytelmät

Toivotamme tervetulleiksi kaikki 13–19-vuotiaiden nuorten teatteriryhmät – ilman taitotasojen mittausta.

  • Ryhmä voi olla koululuokka, harrastajateatteri, taideopintojen ryhmä tai muutoin muodostunut.
  • Ohjaaja voi olla harrastaja tai ammattilainen.
  • Kaikille mukaan valittujen ryhmien ohjaajille järjestetään Helsingissä 12.–13.8.2023 koulutusviikonloppu, jossa he saavat evästyksen hankkeeseen ja opastusta teatterin eri osa-alueista. Myös näytelmäkirjailijat ovat tuolloin tavattavissa.
  • Ryhmä tuottaa ja harjoittelee esityksen omissa tiloissaan kattaen esityksen tuotantokustannukset paikallista festivaalia varten. Kullakin alueella pidettävän festivaalin lipputulot tuloutuvat järjestävälle ammattiteatterille. Paikallisfestivaalit järjestetään huhti-toukokuussa 2024.

Esiintyvien ryhmien jäsenet pääsevät katsomaan ilmaiseksi kaikki muut festivaaliesitykset. Ryhmä voi esittää halutessaan valmistamaansa esitystä omassa esitystilassaan ennen ja jälkeen paikallista festivaalia. Ryhmä vastaa näiden esityksen kuluista (esim. Teosto-maksut, tuotanto- ja tiedotuskulut) ja voi tulouttaa itselleen näiden esityksien lipputulot. Ryhmä saa käyttöönsä ko. näytelmätekstin ilman tekijänoikeuskorvauksia 31.12.2024 asti. Ryhmä ei voi luovuttaa tekstin oikeuksia kolmannelle osapuolelle.

  • Ammattiteatterit ovat nimenneet valittujen nuortenryhmien käyttöön koordinaattorin ja nimeävät kummin/kummeja, jotka tukevat ja seuraavat esityksen valmistumista. Kummina voi toimia esimerkiksi vaikkapa näyttelijä tai ohjaaja. Ryhmä on valmis vastaanottamaan ammattiteatterin antaman taiteellisen ja/tai teknisen tuen harjoitusprosessin aikana. Ryhmän ohjaajalla ja muilla tuotantoryhmän jäsenillä on mahdollisuus tutustua ennalta teatterissa pidettävän paikallisen festivaalin tiloihin tuotantoprosessin aikana. Tästä sovitaan teatterin ja ryhmän välillä erikseen.
  • Päätösfestivaali järjestetään Suomen Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 16.–18.8.2024.

Päätösfestivaali on tekstien juhlakatselmus. Ohjelmisto kootaan siten, että mukaan valitaan tulkintoja kaikista teksteistä. Esityksiä ei laiteta paremmuusjärjestykseen eikä ohjelmistoa valita taitotason mukaan.

Nuori Näyttämöön osallistuminen on ainutlaatuinen mahdollisuus nuorille ja ammattiteatterilaisille.

Hakuaika 1.–31.3.2023 osoitteessa www.tnl.fi/nuorinayttamo

Julkaisemme kunkin teatterin omat alueelliset hakulomakkeet sivustolla 1.3.2023

Lisätietoja tuottaja Päivi Hämäläinen, nn@tnl.fi

Share