Nuoren Näyttämön haku päällä 31.3. saakka

Kannustamme kaikkia nuorten teatteriryhmiä hakemaan mukaan Nuori Näyttämö -hankkeeseen näiden ammattiteattereiden alueilta: Suomen Kansallisteatteri, Helsingin, Lappeenrannan ja Seinäjoen kaupunginteatterit sekä Tampereen ja Rovaniemen Teatteri.

Nuori Näyttämö -hankkeeseen on kirjoitettu kolme uutta, erittäin kiinnostavaa näytelmää 13-19-vuotiaiden nuorten esitettäväksi. Kirjailijoina ovat Arda Yildirim, Pauliina Feodoroff ja Marko Järvikallas. Lisäksi on käännetty yksi näytelmäteksti – Christoffer Mellgrenin Att dela en kaka, eli Kakkua jaettavaksi  (suomennos Sinna Virtanen). Lukekaa näytelmät kokonaisuudessaan. Tavoite on, että kaikilla paikallisfestivaaleilla nähtäisi mahdollisimman kattavasti kaikkia uusia näytelmätekstejä. Siksi kaikki eivät välttämättä saa esittää ykkösvaihtoehtoaan. 
Perustelkaa valintanne huolellisesti.

Näytelmät löydät täältä: Näytelmät

Toivotamme tervetulleiksi kaikki 13–19-vuotiaiden nuorten teatteriryhmät – ilman taitotasojen mittausta.

  • Ryhmä voi olla koululuokka, harrastajateatteri, taideopintojen ryhmä tai muutoin muodostunut.
  • Ohjaaja voi olla harrastaja tai ammattilainen.
  • Kaikille mukaan valittujen ryhmien ohjaajille järjestetään Helsingissä 12.–13.8.2023 koulutusviikonloppu, jossa he saavat evästyksen hankkeeseen ja opastusta teatterin eri osa-alueista. Myös näytelmäkirjailijat ovat tuolloin tavattavissa.
  • Ryhmä tuottaa ja harjoittelee esityksen omissa tiloissaan kattaen esityksen tuotantokustannukset paikallista festivaalia varten. Kullakin alueella pidettävän paikallisfestivaalin lipputulot tuloutuvat järjestävälle ammattiteatterille. Paikallisfestivaalit järjestetään huhti-toukokuussa 2024. Ryhmä tuo omalla kustannuksellaan ko. esityksen Nuori Näyttämö -paikallisfestivaalille.

Esiintyvien ryhmien jäsenet pääsevät katsomaan ilmaiseksi kaikki muut festivaaliesitykset. Ryhmä voi esittää halutessaan valmistamaansa esitystä omassa esitystilassaan ennen ja jälkeen paikallista festivaalia. Ryhmä vastaa näiden esityksen kuluista (esim. Teosto-maksut, tuotanto- ja tiedotuskulut) ja voi tulouttaa itselleen näiden esityksien lipputulot. Ryhmä saa käyttöönsä ko. näytelmätekstin ilman tekijänoikeuskorvauksia 31.12.2024 asti. Ryhmä ei voi luovuttaa tekstin oikeuksia kolmannelle osapuolelle.

  • Ammattiteatterit ovat nimenneet valittujen nuortenryhmien käyttöön koordinaattorin ja nimeävät kummin/kummeja, jotka tukevat ja seuraavat esityksen valmistumista. Kummina voi toimia esimerkiksi vaikkapa näyttelijä tai ohjaaja. Ryhmä on valmis vastaanottamaan ammattiteatterin antaman taiteellisen ja/tai teknisen tuen harjoitusprosessin aikana. Ryhmän ohjaajalla ja muilla tuotantoryhmän jäsenillä on mahdollisuus tutustua ennalta teatterissa pidettävän paikallisen festivaalin tiloihin tuotantoprosessin aikana. Tästä sovitaan teatterin ja ryhmän välillä erikseen.
  • Päätösfestivaali järjestetään Suomen Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 16.–18.8.2024.
  • Mikäli ryhmä tulee kutsutuksi päätösfestivaalille Helsingissä, ryhmä vastaa itse kustannuksista.

Päätösfestivaali on tekstien juhlakatselmus. Ohjelmisto kootaan siten, että mukaan valitaan tulkintoja kaikista teksteistä. Esityksiä ei laiteta paremmuusjärjestykseen eikä ohjelmistoa valita taitotason mukaan.

Nuori Näyttämöön osallistuminen on ainutlaatuinen mahdollisuus nuorille ja ammattiteatterilaisille!

Hae mukaan suoraan alueesi teatteriin:

Helsingin alue

Lappeenrannan alue

Rovaniemen alue

Seinäjoen alue

Tampereen alue

 

Lisätietoja tuottaja Päivi Hämäläinen, nn@tnl.fi