Koronapandemian vaikutukset huomattavia harrastajateatterikentällä

Koronapandemian vuonna 2020 aiheuttamat taloudelliset ja toiminnalliset vahingot harrastajakentälle ovat merkittävän suuria. Rahalliset vaikutukset harrastajateattereille ulottuvat miljooniin euroihin, tulonmenetyksiä palkatulle henkilöstölle on koitunut sen lisäksi yli miljoona euroa.

Tämä käy ilmi Työväen Näyttämöiden liiton syyskuussa tekemään kyselyyn, johon vastasi hieman yli 30 harrastajateatteria eri puolilta Suomea. Harrastajajäseniä TNL:ssa on noin 160.
Vastauksista käy ilmi, että 32 vastanneen harrastajateatterin tulonmenetykset ovat olleet tänä vuonna 1 022 950 euroa. Tulonmenetykset näiden teattereiden henkilöstölle ovat olleet 1 024 723 euroa. Koko jäsenkentällä talousvaikutukset ovat moninkertaiset.

Lähes kaikki vastanneet teatterit ovat joutuneet perumaan ja siirtämään esityksiä sekä järjestämään esityksiä vajain katsomoin, mikä on merkinnyt lipputulojen romahtamista. Monille teattereille taloudellisesti tärkeät oheispalvelut, kuten kahvilatoiminta, on ollut keskeytyksissä, mikä on lisännyt tulojen menetyksiä. Osa teattereista on lomauttanut palkallista henkilökuntaansa, ja esimerkiksi ammattimaisten free lance -ohjaajien ja -visualistien keikkoja on peruttu. Myös koulutuksia, kursseja ja kerhotoimintaa on keskeytetty. Vastanneiden teattereiden osalta muutokset ovat koskeneet lähes 2 000 henkilöä, joissa on sekä harrastajia että palkattua henkilöstöä.

Useat teatterit ovat joutuneet silti hoitamaan kiinteät kulunsa, joista keskeisiä ovat muun muassa tilavuokrat. Ryhmät, jotka eivät saa minkäänlaista julkista rahoitusta, kärsivät koronan seurauksista erityisen paljon, sillä niille ei ole ollut tarjolla yhteiskunnan tukipaketteja samaan tapaan kuin ammattiteattereille.

Osa harrastajateattereista on kassakriisissä. Useat vastaajat näkevät reaalisena uhkana lähitulevaisuudessa toimintansa alasajon, keskeytymisen, jäsenkadon ja yleisön siirtymisen muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Vastauksissa mainitaan myös vuosikymmeniä jatkuneen yhteisöllisen toiminnan mureneminen, koska huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta syövät toimijoiden motivaatioita ja jaksamista.

Työväen Näyttämöiden liitto katsoo, että kaupunkien ja kuntien sekä valtion tulisi huomioida myös harrastajateatterit koronatukipäätöksissään. Useat harrastajateatteritoimijat ovat keskeisessä roolissa alueidensa kulttuuripalveluiden tuottajina. Niin ikään niiden tehtävä on merkittävä niihin osallistuvien, kymmenien tuhansien ihmisten yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin rakentajina.

Klikkaa tiedosto graafeineen auki tästä

Lisätietoja:
Annukka Ruuskanen, TNL:n toiminnanjohtaja, annukka[a]tnl.fi, 050-540 38 02