TulostaOpetus- ja kulttuuriministeriö www.minedu.fi
Taiteen edistämiskeksus
 www.taike.fi